Kích thước, code các loại túi chanel

Chắc hẳn các bạn không hề lạ lẫm với thương hiệu chanel và các dòng túi của hãng này, nhưng không ít người muốn tìm hiểu và các kích thước và Code để phân biệt các loại túi này hôm nay Hycloset xin chia sẻ một số loại kích thước (có cả size inch và cm) và code của các dòng túi chanel ở phần dưới đây:

Dimensions of Chanel Bags

TT Loại túi Style Code Size in cm Size in Inches
1 Classic Flap – Extra Mini A65050 17 x 10 x 7.5 cm 6.7″ x 3.9″ x 3″
2 Classic Flap – Mini(Square) A35200 17 x 13 x 6.5 cm 6.5″ x 5″ x 2.5″
3 Classic Flap – New Mini A69900 20 x 13 x 5 cm 8″ x 5″ x 2″
4 Classic Flap – Small A01113 23.5 x 14.5 x 6.5 cm 9.3″ x 5.7″ x 2.6″
5 Classic Flap – Medium A01112 25.5 x 16 x 7.5 cm 10″ x 6.3″ x 3″
6 Classic Flap – Jumbo A58600 30 x 20 x 10 cm 11.8″ x 7.9″ x 3.9″
7 Classic Flap – Maxi A58601 34 x 23 x 10 cm 13.4″ x 9.1″ x 3.9″
8 2.55 Reissue – 224 A37584 20 x 14.5 x 7.5 cm 7.9″ x 5.7″ x 3″
9 2.55 Reissue – 225 A37586 24 x 16 x 7 cm 9.4″ x 6.3″ x 2.8″
10 2.55 Reissue – 226 A37587 28 x 19 x 6 cm 11″ x 6.7″ x 3.3″
11 2.55 Reissue – 227 A37590 31.5 x 20 x 10 cm 12.6″ x 7.5″ x 3.7″
12 Timeless Clutch A32342 25.5 x 10 x 6.5 cm 10″ x 4″ x 2.5″
13 GST (Grand Shopping Tote) A50995 33 x 25.5 x 13.5 cm 13″ x 10″ x 5.25″
14 PST (Petit Shopping Tote) A50994 25.5 x 24 x 9 cm 10″ x 9.5″ x 3.5″
15 PTT (Petit Timeless Tote) A58004 25.5 x 18 x 11.5 cm 10″ x 7″ x 4.5″
16 Medallion Tote A01804 29 x 25.5 x 14 cm 11.5″ x 10″ x 5.5″
17 Cerf Tote (Executive Tote) A15206 35.5 x 25.5 x 15 cm 14″ x 10″ x 6″
18 Quilted Boy Flap – Small A67085 20 x 12 x 8 cm 7.9″ x 4.7″ x 3.1″
19 Quilted Boy Flap – Medium A67086 25 x 15 x 9 cm 9.8″ x 5.9″ x 3.5″
20 Quilted Boy Flap – New Medium A92193 28 x 18 x 9 cm 11″ x 7″ x 3.5″
21 Quilted Boy Flap – Large A67087 30 x 21 x 10 cm 11.8″ x 8.3″ x 3.9″
22 Quilted Boy Tote A66385 32 x 23 x 16.5 cm 12.6″ x 9.1″ x 6.5″

Trên đây là toàn bộ các loại kích thước của chanel bags nếu bạn thấy có gì sai sót thì hãy góp ý cho chúng tôi nhé. Hy closet mang lại giá trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *