Hermes Kelly 28 like new 98% full box có nên mua không ???

Nhà em lại sẵn túi đẹp giá cực kì iu thương cho các chế quan tâm Hermes nhé ạ Kelly 28 da trơn sombrero stamp A like new 98% fullbox-bill, khoá có xước dăm cực kì nhẹ. Giá chỉ 305 triệu đồng mua ngay